Szükséges okmányok

A temetés megrendeléséhez elengedhetetlenül szükséges okmányok

 • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
  Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
  Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
  Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám. 2002. január 1-e után kiállított gépjármű vezetői engedély és érvényes útlevél.
  Meglévő sírhely, urnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.